ROI | Een complete uitleg in begrijpelijke taal

ROI

Wat wordt bedoeld met ROI?

Met de ROI wordt Return on Investment bedoelt. Het is een maatstaf voor de winstgevendheid of efficiëntie van een investering. Met andere woorden, het is de verhouding tussen de kosten van een investering en de opbrengst van diezelfde investering.

Is ROI een percentage?

Ja, ROI wordt meestal uitgedrukt als een percentage. Het drukt het rendement op een investering uit. In de meeste gevallen drukt men de Return on investment uit in het percentage van de daadwerkelijke winst.

Een ROI van 10% betekent in dat geval dat men 10% rendement heeft gegenereerd. In sommige gevallen rekent men ook vanaf de basis (100%). Een ROI van 110% betekent dan een rendement van 10%.

Wat betekent een ROI van 100 %?

Een ROI van 100% betekent dat de investering precies hetzelfde heeft opgebracht dan datgeen je erin gestopt hebt. Dit betekent dat de investeerder “break-even” draait en in wezen geen winst heeft gemaakt – noch geld heeft verloren.

Wat betekent een negatieve ROI?

Een negatieve ROI betekent dat de investering minder heeft opgebracht dan wat erin is gestoken. Je hebt in feite verlies gedraaid. Een negatieve ROI kan te wijten zijn aan talloze factoren, waar we later in dit artikel nog aandacht aan zullen besteden.

Wat is een goede ROI?

Wat een goede ROI is, hangt af van de investeerder, het doel en van hetgeen er voor ogen is. Een ROI van 10% of hoger wordt over het algemeen beschouwd als een goed rendement, hoewel dit in sommige gevallen, bijvoorbeeld in de marketing, juist weer aan de lage kant is.

Waarom is ROI belangrijk?

ROI is belangrijk omdat het jou helpt strategische keuzes te maken. Door de ROI te berekenen, kun jij het rendement van je investering in kaart brengen en weet je of een investering effectief is geweest.

Hoe bereken je ROI? Een voorbeeld

Je ROI berekenen gaat als volgt. Je deelt de nettowinst door de totale investering en vermenigvuldigt dit vervolgens met 100%.

Een voorbeeld

Als eerste bereken je jouw nettowinst. Stelt dat je € 100 euro hebt geïnvesteerd en € 125 euro hebt verdient.

Je hebt dan een nettowinst van € 25 euro.

Jouw ROI berekenen gaat dan volgens de volgende som:

25 : 100 * 100% = 25%

Hoe ROI verbeteren?

Je kunt op talloze manieren je ROI verbeteren. In een notendop komt het neer op het verlagen van de kosten of het verhogen van de omzet. Niets meer, niets minder.

Maar om je niet betreurd weg te sturen en je écht te helpen met het verbeteren van je ROI volgen hier enkele tips.

1 | Bereken de Customer Lifetime Value

Als ondernemers voor het eerst werken met de return on investment dan wordt in deze berekening in de meeste gevallen geen rekening gehouden met de customer lifetime value.

Bij de berekening kijkt men alleen naar de directe ROI. Er wordt dan een berekening gemaakt op directe omzet en geen rekening gehouden met de totale klantwaarde.

Zo kan het goed zijn dat jouw klant voor meer omzet zorgt dan alleen zijn eerste aankoop. De opbrengst die je dan per klant krijgt, ligt hoger dan wat jij verwacht, waardoor je ROI in werkelijkheid ook hoger ligt.

Een voorbeeld

Een klant neemt een dienst van jou af en betaalt hier € 500 euro voor. Het heeft jou € 150 euro gekost aan marketingbudget om deze klant aan jou te verbinden.

Je return on investment zou dan 30% zijn (150 : 500 * 100% = 30%).

Stel nu dat deze klant niet 1 dienst van jou afneemt, maar gemiddeld 2 of meer diensten inkoopt? Dan kan het zo zijn dat je met die 150 euro marketingbudget geen 500 euro verdient, maar veel meer.

Wil je op een juiste manier met je return on investment werken, zorg dan dat je weet wat iedere klant je gemiddeld waard is.

2 | Denk aan indirecte kosten

In de meeste gevallen heb je verschillende investeringen nodig om een bepaald rendement te genereren. Nu kun je in je ROI berekening zo ver gaan als je zelf wilt, maar wil je écht zicht op het rendement van je investering, denk dan ook aan de indirecte kosten.

Stel dat wij gaan adverteren op Facebook. Dan kan ik voor de berekening van mijn return on investment de kosten van het adverteren zelf meenemen, maar hoe zit het dan met de ontwikkeling van de advertentie zelf?

Het personeel die de advertentie gemaakt heeft, die moet ook betaald worden.

Denk daarom bij je ROI aan alle kosten. Je bepaalt zelf hoe ver je hier in gaat. Maar, besteed jij bijvoorbeeld je online marketing uit, neem dan in de berekening van je return on investment ook de kosten voor het online marketing bureau mee.

3 | Verhoog de klantwaarde

Het makkelijkste om je ROI te verhogen is het verhogen van de opbrengsten. Dit doe je door nog eens kritisch naar je marges te kijken. Via welke manieren kun jij de klantwaarde verhogen? Kun je werken met upsells of cross-sells? En hoe zit het met de klantloyaliteit?

In sommige gevallen kan een negatieve ROI relatief eenvoudig worden omgetoverd tot een positief getal door de klant langer klant te laten zijn of een extra product aan te bieden.

4 | Zorg voor data

Of een investering efficiënt is geweest kun je alleen bepalen als je over de juiste data beschikt. Ik kan wel beweren dat jij blij mag zijn met de opbrengst uit je investering, maar wie beweert dat het niet veel beter kan?

Cijfers liegen niet.

Wil jij je bedrijfsgroei op de juiste manier aansturen zorg dan dat je over de juiste data beschikt. Bepaal per investering, waarvan jij de ROI berekent, welke investeringen er gedaan worden.

Maak hierbij onderscheid tussen investeringen in tijd en geld.

Heb je iedere investering helder in kaart gebracht, bekijk dan vanuit de cijfers waar de grootste groei ligt.

Of een specifieke investering rendement oplevert, hangt namelijk af van een aantal variabelen. Het ligt aan de investering om welke variabelen het gaat.

Stel dat je aan ons je online marketing uitbesteed.

Dan bespaart jou dit tijd, maar je maakt ook directe kosten. Voor goed inzicht wil je de besparing van tijd uitdrukken in een bepaald bedrag en dit van je directe kosten aftrekken.

Vervolgens deel je de opbrengst door je investering en weet je hoe het met je ROI staat.

5 | Zorg voor een frisse blik

Wil je jouw bedrijf naar een hoger niveau tillen dan speelt je ROI een enorm belangrijke rol. Omdat jij als eigenaar gedurende de jaren een tunnelvisie hebt gecreëerd kan het lastig zijn de vinger op de zere plek te leggen.

Waarom valt de uiteindelijke winst tegen? Hoe zit het met de gemiddelde terugverdientijd van een investering en welke externe factoren spelen een rol?

Een frisse blik kan je uitkomst bieden. Zorg wel eerst voor eigen inzicht. Weet wat de totale kosten en opbrengsten zijn en welke groei jij voor ogen hebt.

Weet jij wat je uit een investering of marketingcampagne wilt halen, laat dan eens iemand met je meekijken.


Ga ervoor

Niemand zit te wachten op verlies. En met het inzichtelijk maken van je return on investment zorg jij er voortaan voor dat je op tijd kunt bijsturen.

Vind je het nog lastig, of wil je liever dat wij het harde werk doen? Je kunt altijd je online marketing uitbesteden.

Yes! Het mag gedeeld worden

Meer inspiratie

Klaar voor groei?

Geef een seintje