Speel niet langer verstoppertje met de klanten die je zoeken

Iedere woensdag om 12:00 een nieuwe online marketing hack gratis in je inbox.

Het maken van SMART doelen

Ontdek wat SMART doelen zijn, hoe je werkt via de SMART methode en welke fouten er veel gemaakt worden.

SMART Doelen | De betekenis

SMART is een acroniem voor Specifieke, Meetbare, Bereikbare, Relevante en Tijdgebonden doelstellingen. SMART-doelstellingen zijn afgestemd op jouw algemene missie of visie en kunnen je helpen bij het plannen van kortetermijndoelstellingen om vervolgens resultaat te boeken op de lange termijn.

De belangrijkste kenmerken van een SMART doel

Doelen smart formuleren betekent dat je nadenkt over hoe jij je doel formuleert. Je voorkomt dat het bij goede voornemens blijft en gebruikt een standaard ‘stappenplan’ voor het stellen van realistische doelen.

Specifiek

Zorg ervoor dat het doel duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is. Iedereen die het doel ziet, moet begrijpen wat je voor ogen hebt.

Meetbaar

Een doel is pas smart geformuleerd als je duidelijk bent in hoe de voortgang en succes gemeten kan worden.

Haalbaar

Zorg ervoor dat het doel realistisch is en dat je de capaciteit hebt om het te bereiken.

Relevant

Het doel moet passen bij je algemene doelstellingen, missie en visie.

Tijdgebonden

Bij het stellen van SMART doelen geef je jezelf altijd een begin- en eindatum. Wanneer ga je starten en wanneer verwacht je dat het doel bereikt is?

SMART Doelen formuleren

Elke weg naar succes begint bij het stellen van doelen. Doelen zorgen ervoor dat je je focus houdt en de stappen zet die nodig zijn voor jouw succes.

In een notendop is dit wat je moet doen.

  • Schrijf je doelen op
  • Verdeel je doelen in haalbare stappen
  • Beschrijf concreet wanneer een doel behaald is
  • Meet de voortgang en het resultaat
  • Analyseer en verbeter!

SMART doelen opstellen & werken met de SMART methode

Werken met een SMART doelstelling helpt je met het formuleren van een haalbaar doel. Maar met alleen het stellen van haalbare of tijdgebonden doelen ben je er nog niet.

Daarom gaan we samen een stapje verder.

Je leert als het ware de SMART methode. We beginnen met het stellen van SMART doelen om vervolgens via de SMART methode ook daadwerkelijk ons doel te behalen.

1 | Begin met het visie

Begin met het definiëren van je “waarom” en koppel dat aan je doel. Denk na over het grotere geheel, welk resultaat wil je bereiken? Waarom stel je überhaupt dit doel?

2 | Stel specifieke doelen

Wees duidelijk en specifiek, verdeel uw doel in kleinere stappen die gemakkelijker te beheren zijn

Een specifiek doel heeft een grotere kans van slagen. Het doel moet antwoord geven op de volgende vragen:

  •     Wie is betrokken?
  •     Wat wil ik bereiken?
  •     Welke eisen stel ik?
  •     Waarom doe ik het?

3| Maak het doel meetbaar

Hoe weet je dat je je doel hebt bereikt? Bepaal hoe de vooruitgang en succes gevolgd en gemeten kan worden.

Meetbaar is het vaststellen van concrete criteria voor het meten van vooruitgang.

Wanneer je jouw voortgang meet, blijf je op koers, bereik je deadlines en ervaar je de motivatie die nodig is jouw doel te bereiken. Enkele vragen die je jezelf kunt stellen:

4 | Stel een acceptabel doel

Controleer of het doel relevant is voor je algemene visie, missie en doelen.

Tijdens deze stap moet je nagaan of het doel dat je gesteld hebt echt het juiste doel is.

Is dit de koers die je kan varen met jouw onderneming? Zijn het echt stappen die zorgen voor succes?

5| Maak het realistisch

Als je SMART doelen stelt zorg er dan voor dat het een haalbaar doel is. Het is goed om ambitieus te zijn en ook aan je persoonlijke doelen te denken, maar het gaat er nu om dat je met jezelf afspraken maakt.

Bij het vaststellen van SMART doelen zul je moeten nagaan of deze haalbaar zijn. Heb je de juiste attitude, vaardigheden, kwaliteiten en financiële draagkracht om je doel te bereiken?

Verdeel desnoods grote doelen, die te ver weg lijken, op in kleine stappen. Zorg dat je jouw successen kunt halen.

Zorg dat je zodanige afspraken met jezelf kunt maken dat je alleen nog acceptabele doelen stelt.

Wat ik hiermee bedoel?

Ieder SMART doel moet zo geformuleerd zijn dat een deadline een deadline is, en blijft.

Je kunt dus maar beter een realistisch doel stellen, waarvan je weet dat het mogelijk is om deze te behalen, om te voorkomen dat je straks je deadline mist.

6 | Geef jezelf een deadline

Zorg dat je jezelf een deadline geeft. Op de een of andere manier werkt ons brein nou eenmaal zo dat wanneer wij een deadline hebben, wij ons genoodzaakt voelen deze te halen. We gaan dan plots effectiever of productiever werken.

Maak hier gebruik van.

Geef jezelf bij het stellen van SMART doelen een begin- en einddatum. Wanneer begin je? En wanneer verwacht je dat het doel bereikt is?

7 | Schrijf je SMART doel op

Schrijf je SMART doel met KOEIEN LETTERS op papier. Plak het ergens op je werkplek zodat je er gedurende de dag meerde malen aan herinnerd wordt.

8 | Volg de voortgang

Blijf op koers met je doel door de voortgang en resultaten bij te houden. Meet de impact van elke stap die je zet in de richting van je doel.

Moet je jezelf extra doelen stellen, zorg dan dat je deze ook SMART maakt. Zie het SMART formuleren echt als jouw nieuwe werkwijze.

Houdt daarbij de deadline nauwlettend in de gaten. Schakel op tijd hulp in als niet alle middelen aanwezig zijn, zorg voor een groter draagvlak door ook je personeel te betrekken en houdt continu het gestelde doel voor ogen.

9 | Analyseer en verbeter

Als je merkt dat je vastzit, analyseer dan wat niet werkt en breng indien nodig kleine veranderingen aan. Wees niet bang om je doel bij te stellen als dat nodig is, maar blijf je wel houden aan de deadline.

Is de deadline toch niet gehaald of het toch een onbereikbaar doel geweest, geen probleem. Je hebt er van geleerd.

Onderzoek waar het mis ging. Was het doel te groot? Niet realistisch? Had je te weinig tijd?

Neem deze kennis vervolgens mee bij het stellen van nieuwe SMART doelen en blijf werken met de SMART methode.

10 | Vier successen

Is je doel bereikt? Vier je succes. Je hebt zoveel moeite gedaan en hard gewerkt om dit punt te bereiken. Tijd voor een beloning of erkenning van jezelf, je team of de mensen die je erbij betrokken hebt.

Ga ervoor

Met deze tips in gedachten ben je nu klaar om SMART doelen te stellen. Wees duidelijk over het gewenste resultaat en verdeel grotere doelen in kleinere stappen. Zorg ervoor dat het doel realistisch is en er een duidelijke deadline aan is verbonden.

Werk stap voor stap en houd de vooruitgang bij. Betrek iedereen die je erbij betrokken hebt en zorg dat je met zijn allen naar hetzelfde resultaat werkt.

Is de deadline verstreken?

Analyseer de resultaten, breng indien nodig wijzigingen aan voor de volgende keer en blijf de SMART methode toepassen op alle doelen die je stelt.

Succes.

O, en mocht je dit nu nuttige informatie vinden, we hebben nog veel meer tips voor ondernemers. Doe er je voordeel mee.

Zet jij je vol in, maar blijft het resultaat uit?

Voelt het alsof je alle trucs al hebt geprobeerd? Blogs doorspitten, eindeloos video’s bekijken, podcasts op repeat – en toch, geen steek verder.

Herkenbaar?

Misschien mis je wel die ene gouden tip die alles op zijn kop zet.

Ik snap het helemaal.

Zelf heb ik me 15 jaar geleden een weg gebaand door de jungle van ondernemen. Jarenlang worstelen, experimenteren, falen en weer opstaan. Tot ik de sleutel vond. Die sleutel? Die draaide mijn tweede onderneming van een bescheiden start-up naar een bloeiend coachbedrijf verspreid over heel Nederland.

Nu, met meerdere succesvolle bedrijven op mijn naam sta ik hier. Als jouw gids in de online marketing en business wereld, klaar om jou door dat doolhof te leiden.

Hoe?

👉 Online Marketing & Business Coaching
Terwijl we strategisch aan je bedrijf werken laten we het internet al het harde werk doen.

👉 Online Marketing Advies
Ik help je jouw visie te vertalen naar een concreet, winnend online marketingplan.

👉 De Sw!tch
Speciaal voor coaches, adviseurs en trainers die klaar zijn voor de grote sprong. Dit programma is jouw ticket uit de sleur, door dat plafond heen, rechtstreeks naar het succes dat je verdient.

Beu dat je concurrent er met je klant vandoor gaat?

Krijg de brutaalste marketing tips iedere week gratis in je inbox.